fbpx

Περί αστρολογίας

Πρόγραμμα ερμηνείας ονείρων

Πρόγραμμα ερμηνείας ονείρων

Πρόγραμμα ερμηνείας ονείρων

Ένα από τα τελευταία προγράμματά μου, είναι το πρόγραμμα ερμηνείας των ονείρων. Για να φτιάξω το πρόγραμμα, αφετηρία υπήρξε η αναφορά του Ηφαιστίωνα, στις ημέρες κατά τις οποίες επαληθεύονται τα όνειρα ή όχι και με ποια έκβαση και στη συνέχεια, τα βιβλία του Αρτεμίδωρου (2ος αιώνας μ.Χ.) που έγραψε τον πρώτο πλήρη ονειροκρίτη.

Ο πρώτος, καθαρά αστρολογικά, με βάσει τις μέρες της Σελήνης, μας δίνει ανάλογα με την ημέρα της Σελήνης, την πληροφορία, αν θα επαληθευθεί ή όχι το όνειρο, σε πόσες μέρες, με ποιόν τρόπο κ.λ.π.Ο δεύτερος, έγραψε τρία βιβλία, τα δύο πρώτα προς κάποιον Κάσσιο (κατά τη συνήθεια της εποχής, τα βιβλία γράφονταν και απευθύνονταν σε κάποιον αποδέκτη), όπου αναφέρει αναλυτικά τη διαφορά των ενυπνίων από τα όνειρα, τις κατηγορίες των ονείρων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύει κανείς τα όνειρα και στη συνέχεια έχει ένα πλήρη ονειροκρίτη, θεματικό.Αναφέρει δηλαδή τα εξής :

  1. Ενύπνια, είναι αυτά που βλέπουμε, είτε επειδή είμαστε επηρεασμένοι από κάτι έντονα και βλέπουμε κάτι σχετικό και στον ύπνο μας, είτε επειδή έχουμε βαρύ ή άδειο στομάχι. Αυτά, πρώτον όταν ξυπνήσουμε δεν τα θυμόμαστε, αλλά και δεν έχουν καμιά σημασία, επειδή προέρχονται από συγκεκριμένη αιτία.
  2. Όνειρα, αντίστοιχα είναι εκείνα που βλέπουμε χωρίς καμιά από τις παραπάνω αιτίες και όταν ξυπνήσουμε παραμένουν ξεκάθαρα και μπορούν να ερμηνευθούν (καμμιά φορά μπορεί και όχι, ή και μερικώς λανθασμένα, όπως θα δούμε παρακάτω). Αυτά λοιπόν τα όνειρα, μπορούν να ερμηνευθούν με βάση τον ονειροκρίτη, τη σημασία δηλαδή κάθε πράγματος και ανάλογα με το ποιος είδε το όνειρο. Έχουμε δε όνειρα που μας λένε πολλά με λίγα, άλλα που μας λένε λίγα με πολλά, άλλα που θα επαληθευθούν αμέσως ή σε λίγο καιρό ή και σε κάποιες μέρες που να φαίνεται από το ίδιο το όνειρο. Ένα παράδειγμα δίνει για κάποιον που είδε ότι έδεσε στον τράχηλο κάποιο μαχαίρι που ήταν μαλακό σαν δέρμα και έγραφε πάνω τη λέξη ΣΑΡΑΠΙΣ. Το όνειρο ήταν προφητικό, επειδή επαληθεύτηκε ως εξής : Ο άνθρωπος αρρώστησε από μόλυνση στο λαιμό και πέθανε σε επτά μέρες. Εξηγεί δε στο βιβλίο ο Αρτεμίδωρος, ότι ο Σάραπις, ήταν θεός παραπλήσιος με τον Πλούτωνα, τον θεό του κάτω κόσμου, το μαχαίρι λοιπόν που έγραφε το όνομα του θεού, σήμαινε θάνατο, έχει δε 7 γράμματα, (πέθανε σε επτά ημέρες), δέθηκε στον τράχηλο (η αιτία ήταν αρρώστια στο λαιμό).

Εκτός από τα δύο βιβλία προς τον Κάσσιο, όπου έχει τον πλήρη ονειροκρίτη, ο Αρτεμίδωρος έγραψε και ένα βιβλίο προς το υιό του (επίσης) Αρτεμίδωρο (όπως ο Πυθαγόρας προς το υιό του τον Τηλαύγη), και εκεί δίνει και άλλους τρόπους και συμβουλές για την ερμηνεία των ονείρων, προσπαθώντας να δώσει τα περισσότερα στον υιό του, συμβουλεύοντάς τον μάλιστα να μην δώσει αντίγραφο του βιβλίου αυτού σε άλλον. Εκεί του αναφέρει ότι μερικά όνειρα, μπορεί να μην μπορεί να ερμηνευθούν πριν την επαλήθευσή τους και αυτό δεν πρέπει να τον λυπεί. Δίνει δε παραδείγματα, όπως το παρακάτω :

Ήταν κάποιος Ιουδαίος στρατοπεδάρχης, που είδε στο όνειρό του, ότι πάνω στο ξίφος του γράφηκαν τα γράμματα Ι Κ Θ. Δεν θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει, πριν επαληθευθεί. Επαληθεύθηκε δε ως εξής. Εκστράτευσαν οι Ιουδαίοι στην Κυρήνη, νίκησαν και κατέσφαξαν τους Κυρηναίους εχθρούς τους και τότε κατάλαβε ο στρατοπεδάρχης ότι τα γράμματα που είδε στο σπαθί του σήμαιναν Ιουδαίοι Κυρηναίοις θάνατον.

Ένα άλλο παράδειγμα αδυναμίας σωστής ερμηνείας των ονείρων, από άγνοια ωρισμένων πληροφοριών, είναι των ονείρων του Οδυσσέα, που οι ονειροπόλοι εξηγούσαν με (ότι θα σκοτωθεί από το υιό του τον ίδιο) και ο ίδιος σκοτώθηκε από τον άλλο υιό του τον Τηλέγονο, τον οποίο τόσο ο ίδιος, όσο και όλοι οι άλλοι, αγνοούσαν. (Βλέπε στο τέλος το πλήρες κείμενο για τα όνειρα του Οδυσσέα)

Πώς δουλεύει το πρόγραμμα ερμηνείας ονείρων

Καλώντας το εμφανίζει αρχικά μια πληροφοριακή οθόνη, που μας λέει μια περίληψη των παραπάνω, διαβάζουμε όσο θέλουμε και με Enter περνάμε στην επόμενη οθόνη όπου θα δώσουμε την ημερομηνία και ώρα που είδε κανείς το όνειρο.

Στη συνέχεια, μας εμφανίζει μία γραμμή, όπου μας λέει την ημερομηνία που δώσαμε, πόσων ημερών είναι η Σελήνη και αν επαληθεύονται ή όχι τα όνειρα. Π.χ. 6-3-2005 25 ημερών (εννοείται η Σελήνη) επαληθεύονται σε 24 ημέρες. Προσοχή! Αν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αν δώσουμε ώρα 1 ή 2 ή 3 θα μας δώσει την παραπάνω πληροφορία, ενώ αν δώσουμε 13 θα μας δώσει 26 ημερών «δεν επαληθεύονται», επειδή ήδη έχει μπει στην 26η ημέρα της η Σελήνη. Μας ρωτάει δε αν θέλουμε να τυπώσουμε κάποιες από τις επόμενες μέρες, να δούμε το αποτέλεσμα. Αν δώσουμε π.χ. 20, θα τυπωθούν άλλες 20 γραμμές με την πληροφορία για τις επόμενες 20 μέρες, αν θα επαληθεύονται τα όνειρα ή όχι και σε πόσο καιρό. Αν δώσουμε Enter ή Esc θα προχωρήσει χωρίς να τυπωθεί καμιά μέρα.

Στην συνέχεια μπαίνουμε σε ένα κύκλο, όπου μας ζητά να δώσουμε μέρος της λέξης του θέματος του ονείρου για να μας εμφανίσει ποια σχετικά λήμματα ονειροκρίτη υπάρχουν. Το πρόγραμμα έχει περίπου 2250 λήμματα. Π.χ. είδαμε άλογα να τρέχουν σε λιβάδι και να καβαλάμε ένα από αυτά. Δίνοντας alo (ή ΑΛΟΓΟ ή αλογ ή alog) θα εμφανισθεί μόνο μία καταχώρηση 01 ΑΛΟΓΟ και κάτω μία γραμμή που μας λέει να δώσουμε 01 για να τυπώσουμε την παράγραφο αυτή, 88 να δώσουμε άλλη λέξη ή 99 για τέλος. Δίνουμε λοιπόν 01, τυπώνεται η παράγραφος και μετά 88 επιστρέφουμε πάνω για να δώσουμε άλλη λέξη.

Αν δώσω ΛΙΒ θα εμφανισθεί μόνο μία εγγραφή (αν δώσω ΛΙ θα εμφανισθούν πολλές ΛΙΒΑΔΙ, ΛΙΒΑΝΙ, ΛΙΜΑΝΙ κ.λ.π.) Δίνω 01 και τυπώνεται η ερμηνεία για το λιβάδι και 88 για επόμενο κ.ο.κ. Μέχρι να δώσω 99 ή Esc για να φύγω. Και για όσους έχουν κάποια εξοικείωση με τα προγράμματά μου, μπαίνω στις αναλύσεις και διαβάζω την πλήρη ανάλυση.

Τα όνειρα του Οδυσσέα (του Δίκτυ από τη Σπάρτη)

Παρακάτω είναι η απόδοση της διήγησης του Δίκτυ, για τα όνειρα και το τέλος του Οδυσσέα της Ιθάκης, τα οποία βρήκα ερευνώντας το CD Musaios 2001.

Μετά την εξόντωση των μνηστήρων από τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο, οι φίλοι και γνωστοί των μνηστήρων, έμαθαν για την τύχη τους και οπλισθέντες ήρθαν να επιτεθούν στην Ιθάκη. Ο Οδυσσέας δε και ο Τηλέμαχος, αφού όπλισαν τους δικούς τους, τους συνάντησαν έξω από την πόλη και σε φονική μάχη, στην οποία αρίστευσε ο Τηλέμαχος, τους εξολόθρευσαν όλους.

Πέρασε καιρός και βλέπει ο Οδυσσέας όνειρα, που προμηνούσαν το τέλος του. Όταν ξύπνησε, κάλεσε όλους όσους ήξεραν να ερμηνεύουν όνειρα, μεταξύ των οποίων ο Κλητοφώντας ο Ιθακήσιος και ο Αργείος Πολύφημος. Τους λέει λοιπόν το εξής όνειρο :«είδα να βρίσκομαι στο κρεββάτι μου και είδα ένα όμορφο αλλά φοβερό ζώο, με σχήμα μάλλον θεού κι όχι ανθρώπου, το οποίο όμως το έβλεπα ευχάριστα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω επειδή δεν το είχα ξαναδεί αλλά θέλησα να το αγκαλιάσω. Εκείνο δε μου είπε με ανθρώπινη φωνή ότι έχουμε συγγένεια εμείς οι δύο και ότι είναι γραμμένο από εκείνο να αφανιστώ. Ενώ εγώ ανησύχησα λοιπόν με αυτά που μου είπε, κάποιο βέλος που βγήκε ξαφνικά από τη θάλασσα, σαν με δική του διαταγή, ήρθε επάνω μου, αλλά εγώ έμεινα κατάπληκτος και αδρανής και σε λίγο πέθανα.

Αυτά είδα. Εσείς που ξέρετε, μην διστάσετε να μου πείτε τι σημαίνουν. Γνωρίζω ότι δεν είναι καλό το όνειρο».Αυτοί συζήτησαν μεταξύ τους και ζήτησαν να βγει έξω ο Τηλέμαχος. Όταν εκείνος αποχώρησε, του είπαν ότι θα πεθάνει χτυπημένος από τον ίδιο του τον υιό. Ο Οδυσσέας ώρμησε στον Τηλέμαχο θέλοντας να τον σκοτώσει. Όταν όμως τον είδε να τον παρακαλεί με δάκρυα, τον έπιασε το πατρικό φίλτρο και αποφάσισε να αφήσει τον υιό του, αλλά διέταξε να τον φυλάνε.

Αργότερα τον έστειλε να μείνει στα απομακρυσμένα χωριά της Κεφαλληνίας και ξέχασε την ιδέα του θανάτου. Λίγες μέρες αργότερα, είδε πάλι ο Οδυσσέας το ίδιο όνειρο, αλλά έχοντας την ερμηνεία, δεν νοιάστηκε και περνούσε χαρούμενα.Αλλά υπήρχε και άλλος υιος του, τον οποίο αγνοούσε. Ήταν αυτός που του γέννησε η Κίρκη, ονόματι Τηλέγονος, που έμοιαζε σε όλα του πατέρα του, στον οποίο η Κίρκη, όταν ήρθε στην κατάλληλη ηλικία, έδωσε ένα κεντρί θαλάσσιου τρυγονιού, προσαρμοσμένο σε ακόντιο, το οποίο της το είχε δώσει ο Οδυσσέας. Το έδωσε λοιπόν η Κίρκη στον Τηλέγονο, για να τον αναγνωρίσει στα σίγουρα ο πατέρας του.

Ο Τηλέγονος έχοντας το ακόντιο αυτό, ήρθε στην Ιθάκη και έψαχνε νύχτα τον πατέρα του. Όταν έμαθε ότι είναι σε κάποιο κτήμα, έφθασε εκεί και πίεζε τους φρουρούς να δει τον πατέρα του. Αυτοί επειδή δεν τον γνώριζαν, του εναντιώνονταν, αλλά αυτός ορκίζονταν και στους θεούς, ότι ο Οδυσσέας είναι πατέρας του. Αυτοί όμως του έφερναν αντίρρηση, τώρα μάλιστα περισσότερο, επειδή νόμισαν ότι είναι ο Τηλέμαχος και ήρθε νύχτα να σκοτώσει τον πατέρα του. Γιατί κανένας δεν γνώριζε να έχει άλλον υιο ο Οδυσσέας. Αφού έγινε φασαρία, πήγαν κι είπαν του Οδυσσέα, ότι ο Τηλέμαχος, φορώντας ξένα ρούχα, ήρθε και μας πιέζει να σε δει.Μόλις τα άκουσε αυτά ο Οδυσσέας, ξαναμμένος από θυμό, βγήκε με ακόντιο και αμέσως το ρίχνει προς αυτόν, αλλά δεν τον πέτυχε και το δόρυ καρφώθηκε σε μια φλαμουριά.

Ο Τηλέγονος, μη γνωρίζοντας ότι είναι ο πατέρας του που του έριξε το δόρυ, ρίχνει κι αυτός το ακόντιο και δυστυχώς ευστοχεί και πετυχαίνει στα πλευρά τον Οδυσσέα. Όταν ρώτησε ο Οδυσσέας ποιος είναι επιτέλους, αυτός ο τόσο τολμηρός, έμαθε απ' αυτόν ότι είναι υιος του από την Κίρκη, δείχνοντάς του και το ακόντιο με το θαλασσινό κεντρί και έτσι πίστεψε ότι είναι υιος του και ο Τηλέγονος κατάλαβε ότι σκότωσε τον πατέρα του κι έπεσε κάτω και σπάραζε από τη λύπη. Ο Οδυσσέας μόλις κατάλαβε ότι δεν ήταν ο Τηλέμαχος, τα έβαλε με τους ονειροπόλους, που του ερμήνευσαν έτσι τα όνειρα.

Εκείνοι πάλι ρωτούσαν να μάθουν ποιος είναι ο Τηλέγονος, κι από ποιους γονιούς, που σκότωσε τέτοιον άνδρα που κανένας στην Τροία δεν μπόρεσε να πληγώσει και που τόσα θαυμαστά είχε διαπράξει.Μισοπεθαμένος ο Οδυσσέας μεταφέρθηκε στην Ιθάκη και σε λίγο τέλειωσε η ζωή του. Άφησε δε τη δυναστεία στον Τηλέμαχο και τον εγγονό του τον Πτολιπόρθο. Ο δε Τηλέμαχος, μοιράζει τη χώρα και κρατά αυτός την Ιθάκη, δίνει στον Τηλέγονο τα μακρινά και στη μέση μένει ο Πτολιπόρθος, ενώ τους ονειροκρίτες ήθελε να τους σκοτώσει.

Ο Τηλέγονος παραιτήθηκε και ζήτησε να στείλουν τους ονειροκρίτες στη Σπάρτη, όπου και πήγαν και διηγήθηκαν τα παραπάνω στον Δίκτυ, ο οποίος και τα κατέγραψε.