fbpx

Περί αστρολογίας

Η σημασία του ωροσκόπου

Η σημασία του ωροσκόπου

Η σημασία του ωροσκόπου

Τι είναι λοιπόν ο ωροσκόπος;

Μα απλά η μοίρα της εκλειπτικής που βρίσκεται στον ανατολικό ορίζοντα (που ανατέλλει) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε κάποια χρονική στιγμή. Κι αν μιλάμε για την ερμηνεία του γενέθλιου ωροσκοπίου, η μοίρα της εκλειπτικής που ανέτειλε την στιγμή της γέννησης κάποιου προσώπου, αν μιλάμε για την ετήσια ηλιακή επιστροφή, το σημείο που ανατέλλει τη στιγμή της επιστροφής του Ήλιου στο σημείο που βρισκόταν κατά τη γέννηση κ.ο.κ.

Έτσι σε κάποιο αστρολογικό χάρτη, έχουμε τη θέση του Ήλιου, τη θέση της Σελήνης, τις θέσεις των πλανητών, αλλά και τη θέση του Ωροσκόπου, του μεσουρανήματος κ.λπ.

Η προέλευση του ωροσκόπου

Προσπάθησα να βρω, στην βιβλιογραφία και ιδιαίτερα στον θησαυρό της ελληνικής γλώσσης, την παλαιότερη αναφορά στον ωροσκόπο, αλλά δεν την βρήκα. Η έννοια του ωροσκόπου είναι τόσο παλιά, όσο και της αστρολογίας. Τον βρίσκουμε δε στα μεν σύγχρονα κείμενα με τους ορισμούς ωροσκόπος, ανατέλλον ζώδιο, ascendant, ενώ στα αρχαία πάλι ως Ωροσκόπο, «ο αναβιβάζων», «οίαξ» κλπ.

Η σημασία του ωροσκόπου

Η σημασία του όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή ο ωροσκόπος είναι αφ’ ενός η αρχή της οικοθεσίας, αφού ορίζει τον πρώτο οίκο (τον πρώτο τόπο κατά τους αρχαίους μας), που είναι και η βάση για την όλη οικοθεσία, αλλά συμμετέχει και στον ορισμό των αστρολογικών κλήρων (τύχης, ζωής, θανάτου, παιδιών κ.λπ.).

Οποιαδήποτε ερμηνεία χωρίς γνώση του ωροσκόπου, είναι αδύνατη. Καθώς η μοίρα του Ωροσκόπου, «πέφτει» σε κάποιο ζώδιο, ορίζουμε το ζώδιο αυτό ως το ζώδιο του Ωροσκόπου. Λέμε δηλαδή ότι είμαι Λέων (Ηλιακό ζώδιο) με ωροσκόπο στον Υδροχόο. Δεν αναφέρουμε την ακριβή θέση του Ωροσκόπου, αλλά το ζώδιο στο οποίο πέφτει, αν και η ακριβέστερη θέση του, π.χ. σε ποιο δεκανό του ζωδίου πέφτει, δίνει ακριβέστερη ερμηνεία.

Ο Ηφαιστίωνας ο Θηβαίος, από τη θέση του Ωροσκόπου στους δεκανούς, έδινε τόσο σωματική περιγραφή του ατόμου, σημαντικά στοιχεία για τη ζωή του, αλλά και τους κλιμακτήρες (έτη σταθμούς) της ζωής του ατόμου.

Η βασική ερμηνεία του Ωροσκόπου είναι ότι δείχνει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα κάποιου και χαρακτηρίζει το άτομο, τουλάχιστον στην συμπεριφορά, περισσότερο ίσως κι από το ζώδιο. Βλέπουμε δηλαδή άτομα που ανήκουν στο ίδιο ζώδιο να συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά, σύμφωνα με τον ωροσκόπο τους.

Ένας Κριός με ωροσκόπο Ταύρο π.χ. θα είναι εντελώς διαφορετικός με ένας Κριό με ωροσκόπο Καρκίνο. Κι ένας Λέων με ωροσκόπο Σκορπιό, πάλι διαφορετικός από ένα Λέοντα με ωροσκόπο Υδροχόο. Κι είναι ίσως αυτή η συμπεριφορά, αυτό το στοιχείο της προσωπικότητας που έλκει μεταξύ τους άτομα, που είναι κοινά το ζώδιο του ενός με τον ωροσκόπο του άλλου.

Στα ζευγάρια δε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, «τυχαίνει» να συμπίπτει ο ωροσκόπος του ενός με το ζώδιο του άλλου. (Διαβάστε σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα).

Είπαμε όμως ότι αν και ο ωροσκόπος είναι μια συγκεκριμένη μοίρα, αναφερόμαστε όχι στη συγκεκριμένη μοίρα αλλά γενικώς στο ζώδιο που πέφτει.Επίσης ως ωροσκόπο συνήθως εννοούμε και τον πρώτο οίκο στην οικοθεσία.

Όμως επειδή σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα οικοθεσίας, έχουμε και πολλές διαφοροποιήσεις. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν σύστημα ίσων οίκων, δηλαδή όριζαν ότι από τη μοίρα του ωροσκόπου, οι επόμενες 30 μοίρες ήταν ο πρώτος οίκος (ο πρώτος τόπος), οι επόμενες 30 μοίρες ο δεύτερος κ.λ.π.

Πολύ συχνά δε, όριζαν ότι πρώτος οίκος είναι ολόκληρο το ζώδιο στο οποίο έπεφτε ο ωροσκόπος, ανεξάρτητα από τη μοίρα του. Π.χ. είτε στις 5 μοίρες του Καρκίνου, είτε στις 22 μοίρες του Καρκίνου βρίσκονταν ο ωροσκόπος, όλο το ζώδιο τους Καρκίνου ήταν ο πρώτος τόπος.

Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς, κάθε τόπος (οίκος) είχε τριάντα μοίρες. Σήμερα με τα συστήματα οικοθεσίας της δυτικής αστρολογίας (π.χ. πολλοί σε γενέθλια ανάλυση ακολουθούν τον Placidous ή του Koch) μπορεί ο πρώτος οίκος (ο ωροσκόπος με την έννοια του οίκου) να είναι μεγαλύτερος, μπορεί να εκτείνεται και σε 45 μοίρες, οπότε η ακμή μεν να βρίσκεται σε κάποιο ζώδιο, αλλά και ένα άλλο ζώδιο να καλύπτει μέρος του ωροσκόπου ή να περιέχεται σ’ αυτόν.

Ο γράφων, με ωροσκόπο στον τρίτο δεκανό του Υδροχόου, και ακμή δευτέρου οίκου στον Κριό, έχει όλο το ζώδιο των Ιχθύων στον ωροσκόπο, οπότε παρουσιάζει και υδροχοϊκά χαρακτηριστικά, αλλά και των ιχθύων, έστω και καλυμμένα.

Και να ήταν μόνον αυτό. Με την έννοια του προοδευμένου (εξελικτικού) χάρτη, όσο περνούν τα χρόνια μας, προχωράει και ο ωροσκόπος, κι έτσι μπορεί να έχουμε γενέθλιο ωροσκόπο στο Α’ ζώδιο, και ανάλογα με την ηλικία, ο προοδευμένος να βρίσκεται στο Β’ ή στο Γ’ κι αν εμπεριέχει και άλλο ζώδιο, εκεί έχουμε το μπλέξιμο κι έχουμε τέτοιες αλλαγές στη συμπεριφορά μας, που δεν μας αναγνωρίζουν και δεν τους αναγνωρίζουμε.

Πώς βρίσκεται ο ωροσκόπος

Τώρα πώς βρίσκεται ο Ωροσκόπος, ή το σημείο της εκλειπτικής που ανατέλλει τη συγκεκριμένη στιγμή σε κάποιο τόπο; Είναι συνάρτηση του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους του τόπου και της ώρας.

Παλιότερα αλλά και σήμερα, αν θέλει κάποιος να υπολογίσει μόνος του τον ωροσκόπο, χρειάζεται γνώση, πείρα και υπολογισμούς πολλούς, να τρέξει σε ειδικούς πίνακες κ.λ.π. Βλέπετε, ενώ ο Ήλιος κινείται κατά μία μοίρα περίπου την ημέρα, ο Ωροσκόπος την ημέρα κινείται 360 μοίρες για κάθε τόπο και μάλιστα όχι ομαλά.

Σε κάθε τόπο στην ανατολή του Ήλιου, ο ωροσκόπος ταυτίζεται με τον Ήλιο. Αν δε ήμασταν στον Ισημερινό και μάλιστα τις εποχές των ισημεριών (Μάρτη και Σεπτέμβρη), θα μπορούσαμε βλέποντας την ώρα της ανατολής, για κάθε στιγμή να υπολογίσουμε τη θέση του, αφού ανά τέσσερα πρώτα λεπτά, προχωράει μία μοίρα.

Όταν μιλάμε όμως για άλλους τόπους και για άλλες εποχές, όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό, τόσο πολυπλοκότερος γίνεται ο υπολογισμός, ενώ μετά τον 60ό παράλληλο, τα συστήματα ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. Με τα προγράμματα στα computers, τροφοδοτώντας τα με τα παραπάνω στοιχεία, μας δίνουν αυτόματα τη θέση του Ωροσκόπου. Αυτόματα, αλλά δεν είναι τίποτε αυτονόητο.

Υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα, πιο ενημερωμένα και προσαρμοσμένα στα δικά μας δεδομένα και άλλα που πρέπει να δηλώσεις εσύ γεωγραφικό μήκος, πλάτος, ζώνη ώρας, ακριβή ώρα κ.λ.π. (στο δικό μας πρόγραμμα, δίνοντας το όνομα του τόπου και τη ώρα, τα βρίσκει αυτόματα και για Ελλάδα βρίσκει αυτόματα και την ώρα, αν υπήρχε θερινή).

Η σημασία της ώρας στον ωροσκόπο

Η σημασία της ώρας, είναι πολύ μεγάλη, επειδή όπως γυρίζει η Γη γύρω από το άξονά της, κάθε 4 λεπτά, μια νέα μοίρα ανατέλλει (τα λεπτά της μέρας είναι 24 Χ 60 = 1440 κι αν τα διαιρέσουμε με τις 360 μοίρες της εκλειπτικής, μας δίνουν 4, που σημαίνει κάθε τέσσερα λεπτά ή περισσότερα ή λιγότερα, ανάλογα με τον τόπο και των εποχή ο ουρανός «προχωράει» μία μοίρα). Αν λοιπόν δεν δώσουμε ακριβή όσο γίνεται ώρα, δεν μπορούμε να βρούμε τον ωροσκόπο.

Η σημασία του τόπου στον ωροσκόπο

Επίσης όχι μόνο ακριβή ώρα αλλά και τον τόπο, επειδή ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος κάθε τόπου, προκύπτει και η ώρα Γκρήνουιτς, στην οποία μετατρέπουμε την τοπική για να βρούμε τον ακριβή ουρανό της στιγμής και του τόπου. Πόσο μπορεί να επηρεάζει αυτό, θα γίνει αντιληπτό με ένα παράδειγμα.

Η Κέρκυρα βρίσκεται στις 20 μοίρες ανατολικά του Γκρήνουιτς και η Ρόδος στις 28 μοίρες. Και οι δύο πόλεις έχουν ώρα Ελλάδος, δηλαδή ώρα Μόσχας/Αγκύρας, +2 ώρες. Αν αυτή τη στιγμή γεννηθεί ένα παιδί στην Κέρκυρα κι ένα στη Ρόδο, εκείνο της Κέρκυρας θα έχει ωροσκόπο περίπου οκτώ λεπτά μικρότερο από εκείνο στη Ρόδο.

Π.χ. γεννήθηκαν δύο παιδάκια στις 8-8-2013 στις 10 πμ. τοπική ώρα το ένα στη Ρόδο που είπαμε και το άλλο στην Κέρκυρα. Αυτό της Ρόδου θα έχει ωροσκόπο στην πρώτη μοίρα του Ζυγού, ενώ εκείνο της Κέρκυρας στην 23 και 30 της Παρθένου. Και να φαντασθείτε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα.

Σε ένα μεγάλο κράτος, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Κίνα, μπορεί να έχουμε μεγάλες διαφορές. Π.χ. το Καζακστάν το ανατολικό του μέρος με το δυτικό, έχουν μία ολόκληρη ώρα διαφορά, επομένως ανατολή με δύση θα έχουν μισό ζώδιο διαφορά στον ωροσκόπο.

Εύρεση ωροσκόπου χωρίς ώρα γέννησης

Τώρα τι γίνεται αν δεν γνωρίζουμε την ώρα γέννησης κάποιου; Για την ερμηνεία ωροσκοπίου χωρίς γνωστή ώρα γέννησης, προσπάθησαν από τα παλιά χρόνια να βρουν τρόπους να βρίσκουν ωροσκόπο, και αυτό αναλύουμε σε άλλο άρθρο, αλλά όλοι αυτοί οι τρόποι είναι κατ’ ανάγκην, όπως και το ηλιακό ωροσκόπιο, όπου λαμβάνεται η θέση του Ήλιου ως ωροσκόπος, απλά για να μπορεί να υπάρξει ερμηνεία. Μια τέτοια όμως ερμηνεία είναι κατ’ οικονομία κι όχι ακριβής. Μόνο με ακριβή ώρα και ακριβή τόπο, μπορούμε να έχουμε ορθές αναλύσεις.