Περί αστρολογίας

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: τελικοί κυβερνήτες

Τελικοί κυβερνήτες αστρολογικού χάρτη

Τελικοί κυβερνήτες αστρολογικού χάρτη

Κάθε φορά που φθάνω να δω ένα αστρολογικό χάρτη, αυτόματα τα δάκτυλά μου πληκτρολογούν τον συνδυασμό, να μου εμφανιστούν οι τελικοί κυβερνήτες του. Και τούτο επειδή είναι μια πρώτη, αλλά πολύ σημαντική πληροφορία για το άτομο του οποίου εξετάζουμε τον αστρολογικό χάρτη.