Περί αστρολογίας

Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού

  • Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού-image-2
  • Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού-image-3
  • Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού-image-4
  • Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού-image-5

Πραγματική ημερομηνία γέννησης Χριστού

Όπως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, γίνεται πάλι επίκαιρο το ερώτημα «πότε έγινε η γέννηση του Χριστού;» ως πραγματικό γεγονός, σε τόπο και χρόνο.

Τα στοιχεία που έχουμε, επειδή ο Ιησούς Χριστός άρχισε σε μεγάλη ηλικία το κήρυγμα και την όλη δράση του, είναι μόνο η αναφορά στα δύο ευαγγέλια, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου αναφέρεται το γεγονός της προσκύνησης των μάγων και η παρατήρηση του αστέρος, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο του ευαγγελίου του Λουκά, αναφέρεται η καθολική απογραφή πληθυσμού, που διατάχθηκε από τον καίσαρα Αύγουστο, η πορεία της Παναγίας και του Ιωσήφ στη Βηθλεέμ, η γέννηση του Ιησού και η εμφάνιση του αγγέλου στους ποιμένες και η προσκύνηση αυτών.

 

Από το πρώτο λοιπόν ευαγγέλιο του Ματθαίου, διαβάζουμε τα παρακάτω:

«Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες: Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; Ίδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτόν. . . . . . .» κι όταν ο Ηρώδης τους έστειλε να βρουν το γεννηθέν παιδίον και να τον ειδοποιήσουν, οι μάγοι « . . . επορεύθησαν. Και ιδού ο αστήρ όν είδον εν τη ανατολή, προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ού ην το παιδίον.»

Έχει πέσει πολλή μελάνη για τη γέννηση του Χριστού. Έχω παρακολουθήσει και σχετικές προβολές του Πλανηταρίου, έχω διαβάσει και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο την εξήγηση ότι δεν ήταν άστρο αλλά άγγελος Κυρίου, που οδήγησε τους μάγους μέχρι τη Βηθλεέμ.

Θα προσπαθήσω κι εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, έχοντας υπόψη και τα παραπάνω, αλλά βλέποντας και τους αστρονομικούς υπολογισμούς.

Κατ’ αρχήν πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν, ότι η χρονολογική αρίθμηση (στη Ρωμαική Αυτοκρατορία) δεν άρχιζε από τη γέννηση του Χριστού, αλλά από την ίδρυση της Ρώμης (753 a.u. c. anno urbis conditae , μτφ: από την ίδρυση της Ρώμης). Το 527 μ. Χ. ένας μοναχός από τη Σκυθία, που ζούσε στη Ρώμη, ο Διονύσιος ο Μικρός (Dionysius Exiguus), υπολογίζει για πρώτη φορά το χρόνο της γέννησης του Χριστού και προσδιορίζει το 753 a.u.c.

Ο Διονύσιος αποφασίζει να ορίσει το έτος της γέννησης του Χριστού ως έτος 1μ.Χ. Απ΄ εδώ και πέρα όλες οι χρονολογίες, πριν και μετά τη γέννηση του Χριστού, είναι αποτέλεσμα της (αυθαίρετης) καταμέτρησης που έκανε ο Διονύσιος. ‘Ομως, ο υπολογισμός που έκανε ο Διονύσιος για τη γέννηση του Χριστού, αποδείχτηκε λανθασμένος. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο Ηρώδης (στη διάρκεια της βασιλείας του γεννήθηκε ο Χριστός), πέθανε το 4π.Χ.

Οι Ιστορικοί και οι Αστρονόμοι υπολογίζουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε ανάμεσα στο 7 – 4 π.Χ. (αν ακολουθήσουμε το ισχύον ημερολόγιο). Στους υπολογισμούς του Διονυσίου δεν υπάρχει, επίσης, το έτος 0, γιατί απλούστατα ο αριθμός 0 ήταν άγνωστος στο Διονύσιο. Η Δυτική Ευρώπη θα γνωρίσει το μηδέν αρκετούς αιώνες αργότερα (ΧΙΙΙ αιων., κυρίως, μέσω του Fibonacci). Οι απόψεις του Διονύσιου επιβλήθηκαν σε όλη τη Δ. Ευρώπη από το Κάρολο το Μέγα ή Καρλομάγνο (742 – 814) δύο αιώνες αργότερα.

Με εργαλεία λοιπόν δύο προγράμματα, το astrolog και το cart du ciel, και ανατρέχοντας πίσω στο χρόνο, φθάνω στις 22 Φεβρουαρίου του έτους 5 π.Χ. και βλέπω στους Ιχθείς (το ζώδιο του Ισραήλ) τους τρεις μεγάλους πλανήτες (Δία, Κρόνο και Άρη αλλά και τον Ήλιο να μπαίνει στο ίδιο ζώδιο). Οι τρεις αυτοί πλανήτες, ήταν ορατοί σε όλον τον κόσμο μετά τη δύση του Ήλιου, αλλά μόνο οι αστρονόμοι ήξεραν την θέση τους αστρονομικά, ότι βρίσκονται στους Ιχθείς, όπως επίσης ήξεραν ότι και ο Ήλιος μόλις είχε μπει στο ίδιο ζώδιο.

Και οι δύο επόμενοι πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, βρίσκονται στο ζώδιο των Ιχθύων, έστω και αν εκείνη την εποχή, χωρίς τηλεσκόπια, δεν ήταν ορατοί.

Όλο αυτό το φόρτωμα των Ιχθύων με όλους αυτούς τους πλανήτες, μόνο τη γέννηση κάποιου πολύ μεγάλου θα μπορούσε να σημάνει και μάλιστα στο Ισραήλ. Μη ξεχνάμε ότι και το μυστικό σύμβολο των πρωτοχριστιανών ήταν το ψάρι είτε ως σχέδιο είτε ως λέξη «ΙΧΘΥΣ», επειδή συνέπιπτε και τα αρχικά ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ.

Η παρατήρηση των τριών μεγάλων πλανητών, θα ήταν έτσι κι αλλιώς θεαματική για όλους. Βέβαια μόνο οι αστρονόμοι, κατάλαβαν το συμβολισμό και ξεκίνησαν να προσκυνήσουν τον νέο βασιλιά, ο οποίος ως Ιχθύς, θα είχε ιδιαίτερη σημασία κατά πώς φαίνεται.

Η πορεία Βαβυλώνα – Ισραήλ, είναι περίπου ένας μήνας οδοιπορία.

Τώρα γιατί να μη συνδυάσουμε και με την παρουσία αγγέλου, όταν θα πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, επειδή   ένα μήνα μετά, όταν πλέον θα έφθαναν στα Ιεροσόλυμα, ο Ήλιος είχε προχωρήσει και οι πλανήτες αυτοί ήσαν ακρόνυκτοι, δηλαδή έδυαν μαζί με τον Ήλιο, επομένως μη παρατηρήσιμοι. Τότε ο οδηγός άγγελος, ήταν απαραίτητος.

Στο άλλο ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά, αναφέρονται οι ποιμένες, οι οποίοι φύλαγαν τα πρόβατά τους τη νύχτα και παρουσιάσθηκε ο άγγελος, φέρνοντάς τους το μήνυμα ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας και αν πάνε απέναντι στη Βηθλεέμ, θα βρουν βρέφος σπαργανωμένο στη φάτνη, το οποίο και αναγνώρισαν και προσκύνησαν, αφού υπάκουσαν στον άγγελο.

Με αυτά λοιπόν, φαίνεται πολύ πιθανή ως ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού, η 22 Φεβρουαρίου του 5 π.Χ.

Βέβαια στο άλλο πρόγραμμα στο cart du ciel, την ημερομηνία γέννησης στη θέση του Άρη δείχνει την Αφροδίτη.

Σε παλιότερό μας άρθρο, σχετικά με τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού, είδαμε ως ημερομηνία σταύρωσης την 3 Απριλίου του 33 μ.Χ.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών ημερομηνιών, μας λέει ότι ο Ιησούς, έζησε ως άνθρωπος, για τριανταεπτά έτη, ένα μήνα και δεκατρείς μέρες.

Αστρολέων